NOEL

Política de privacitat

NOEL Alimentaria SAU (en endavant, “NOEL”), empresa compromesa amb el compliment de les lleis i regulacions i per mantenir la privacitat de les dades dels seus clients, compleix plenament la legislació vigent de protecció de dades personals.

Com a resultat, ha pres les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals processades i les circumstàncies del tractament, per tal d’evitar, en la mesura del possible i sempre segons l’estat. de tecnologia, la seva alteració, pèrdua, processament o accés no autoritzat.

1. Propòsit

A través del lloc web www.noel.es i de totes les pàgines web que el componen (en endavant, el “lloc web”), és possible que l’usuari tingui accés a continguts i serveis oferts per NOEL que, per funcionar correctament, requereixen interacció amb l’usuari així com la inserció de dades personals. Aquesta política descriu el processament i l’adaptació a la legislació vigent per part de NOEL per assegurar la privadesa en el tractament de dades personals dels usuaris que accedeixen al lloc web (en endavant, “usuaris”).

2. Dades recollides

D’acord amb l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades; s’informa als usuaris que les dades recollides al lloc web, mitjançant formularis de contacte o qualsevol altre mitjà capaç de ser utilitzats per recopilar o gestionar les dades personals dels usuaris, seran processades per Noel Alimentaria, SAU (d’ara endavant, “NOEL”), com a responsable festa.

El tractament de dades personals es realitzarà d’acord amb els principis de transparència, limitació de finalitats, minimització de dades, exactitud, integritat i confidencialitat, així com respectant la resta d’obligacions i garanties establertes en el Reglament esmentat.

3. Divulgació de dades

NOEL no comunica, traspassa ni ven les dades personals dels usuaris a tercers, tret del que es requereixi per la llei o de forma anònima o agregada i segons estipuli per a cada situació en què pugui recopilar dades personals (per exemple, un tercer Cookies de part).

Tanmateix, per tal de dur a terme determinades funcions necessàries per a la prestació del servei, les seves dades poden ser processades per tercers que actuen com a processadors de dades, i que seran obligats contractualment a complir amb les obligacions legals per a l’esmentat paper. la confidencialitat i el secret de la informació o de diferents empreses del grup, si escau.

4. Drets i obligacions dels usuaris

L’usuari reconeix i representa que les dades facilitades són exactes i que tenen l’autoritat necessària per comunicar aquestes dades a NOEL. De la mateixa manera, es comprometen a notificar a NOEL qualsevol canvi en les seves dades personals.

Podran exercir els drets d’accés, rectificació, esborrament, restricció o oposició, així com el dret a la portabilitat de les dades, adreçant-se a NOEL a través de l’adreça de correu electrònic rgpd@noel.es, adjuntant una còpia de la seva targeta d’identificació. o un altre document identificatiu equivalent.

En cas que l’usuari consideri que el processament incompleix la normativa vigent, pot presentar una queixa a l’autoritat de supervisió www.aepd.es.

5. Política de cookies

NOEL utilitza i cookies de tercers per oferir una experiència personalitzada als seus usuaris amb l’objectiu de millorar els seus serveis adaptant-los als hàbits i necessitats identificades mitjançant tècniques d’anàlisi estadística. Podeu referir-vos a aquesta informació, en detall, a la Política de cookies.

6. Servei de suport a l’usuari

L’objectiu del tractament s’ha de basar en les consultes rebudes a través dels diversos mitjans utilitzats per Noel, coberts pel consentiment. Aquest consentiment es podrà retirar en qualsevol moment sense afectar la licitud del tractament d’aquestes dades abans de la seva retirada.

Les dades no es divulgaran a tercers excepte quan ho requereixi la legislació o les forces i cossos de seguretat de l’Estat.

Les dades recollides es conservaran indefinidament, sempre que sigui necessari per complir la legislació vigent.

En cas que no autoritzeu ni accepteu aquests termes, no serà possible respondre a la sol·licitud o consulta de l’usuari.

7. Promocions i correspondència comercial

L’objectiu del tractament serà la gestió de les promocions i l’enviament de correspondència comercial sobre els productes de NOEL, coberts pel consentiment que es dóna en aquest document. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud de qualsevol tractament realitzat abans de la seva retirada, mitjançant qualsevol dels mètodes de contacte disponibles detallats en els drets i obligacions dels usuaris, així com a través de l’enllaç que s’inclou en cada un correspondència enviada.

L’accés a les dades només es donarà a tercers responsables de col·laborar amb NOEL en la funció de proveïdor de serveis de serveis de màrqueting. En cas que es concedeixi un consentiment específic, les dades també seran cedides a empreses del grup NOEL d’acord amb la finalitat definida. A banda de les esmentades excepcions, les dades no seran revelades a tercers excepte quan la legislació o les forces i cossos de seguretat de l’Estat ho requereixin.

Les dades recollides es conservaran mentre es mantingui el consentiment de l’usuari i, mentre que les dades siguin necessàries per complir la finalitat definida, així com mentre es requereixi complir la legislació vigent.

En cas que no es proporcionin les dades sol·licitades, NOEL no podrà enviar a promocions especificades als usuaris ni enviar cap correspondència que pugui ser del seu interès.

8. Gestió de clients i proveïdors

L’objectiu del processament és gestionar la relació entre NOEL i els seus clients i proveïdors, protegits per la realització del contracte de subministrament de productes o serveis en els quals, com a client, siguin una de les parts. A més, el tractament de dades de contactes professionals, com ara els que es troben en els correus electrònics o les targetes de visita, està protegit per l’interès legítim de mantenir un contacte professional amb les dites parts interessades.

Les dades recopilades es poden transferir a tercers col·laboradors de NOEL, sempre d’una manera justificada i limitada a la finalitat definida anteriorment, dins de la prestació de productes o serveis acordats.
Les dades recollides es conservaran sempre que hi hagi interès mutu per fer-ho i sempre que sigui necessari complir amb la finalitat prevista i la legislació vigent.

NOEL Alimentaria

NOEL Alimentaria