NOEL

Política de privacitat

NOEL Alimentaria SAU (en endavant, «NOEL»), empresa compromesa amb el compliment de les lleis i regulacions per mantenir la privacitat de les dades dels seus clients, compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
En conseqüència, ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l’objecte d’evitar, en la mesura que sigui possible i sempre segons l’estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

1.   Objecte

A través de la pàgina web www.noel.es, i de totes les pàgines web que l’integren (en endavant, «lloc web»), és possible que l’usuari accedeixi a continguts i serveis oferts per NOEL que, per funcionar correctament, requereixin la interacció amb l’usuari i la introducció de dades de caràcter personal. Aquesta política descriu el tractament i l’adequació a la legislació vigent per part de NOEL per garantir la privacitat en el tractament de les dades personals dels usuaris que accedeixen al lloc web (en endavant, «usuaris»).

2. Dades recopilades

D’acord amb l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, s’informa als usuaris que les dades recopilades al lloc web, a través de formularis de contacte o qualsevol altre mitjà susceptible de ser utilitzat per recopilar o gestionar dades personals dels usuaris seran tractades per part de NOEL Alimentaria, SAU (en endavant, «NOEL»), com a responsable d’aquests.

Els tractaments de dades personals seran duts a terme de conformitat amb els principis de transparència, limitació de la finalitat, minimització de dades, exactitud, integritat i confidencialitat, així com respectant la resta d’obligacions i garanties establertes en el mencionat Reglament.

3. Comunicació de dades

NOEL no comunica, cedeix ni ven les dades personals dels usuaris a tercers, excepte per imperatiu legal, o de forma anònima o agregada, i segons s’estipula per a cada supòsit en què es recopilen les dades personals (per exemple galetes de tercers).

Per dur a terme determinades funcions necessàries per a la prestació del servei, les seves dades poden ser tractades per tercers que actuaran com encarregats de tractament i que estaran obligats contractualment a complir amb les seves obligacions legals d’encarregats de tractament i a mantenir la confidencialitat i el secret de la informació.

4. Política de Galetes

NOEL utilitza galetes pròpies i de tercers per oferir una experiència personalitzada als seus usuaris i amb la voluntat de millorar els seus serveis adaptant-los als hàbits i a les necessitats identificats mitjançant tècniques d’anàlisi estadística. Podeu consultar aquesta informació, en detall, a la Política de Galetes.

5. Drets i obligacions dels usuaris

L’usuari reconeix i certifica que les dades proporcionades són verídiques i que disposa de la potestat necessària per comunicar-les a NOEL. Així doncs, es compromet a notificar-li qualsevol modificació en les seves dades personals.

Es podran exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, així com el dret a la portabilitat de les dades, mitjançant un escrit dirigit a NOEL a través de l’adreça de correu electrònic rgpd@noel.es, adjuntant una còpia del seu DNI o un altre document d’identificació equivalent.

En cas de considerar que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat de control a www.aepd.es.

6. Servei d’atenció a l’usuari

La finalitat del tractament serà d’atendre les consultes que es reben a través dels diferents mitjans de comunicació proveïts per NOEL, emparat pel consentiment. Aquest consentiment podrà ser retirat en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament previ a la seva retirada.

Les dades no seran cedides a tercers excepte requeriment judicial o de les forces i cossos de seguretat de l’estat.

Les dades recollides es conservaran DEFINIR PERÍODE i sempre que siguin necessàries per complir amb la legislació vigent.

En cas de no autoritzar o no acceptar els presents termes, no serà possible atendre la seva petició o consulta.

7. Promocions i comunicacions comercials

La finalitat del tractament serà la gestió de promocions i l’enviament de comunicacions comercials sobre productes de NOEL, emparat pel consentiment donat en el present document. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament previ a la seva retirada, mitjançant qualsevol dels mètodes de contacte disponibles detallats a l’apartat de drets i obligacions dels usuaris, així com a través de l’enllaç que s’inclou en cada comunicació.

Només es donarà accés a les dades a tercers encarregats de col·laborar amb NOEL en qualitat de proveïdors de serveis de màrqueting. En cas que es presti el consentiment concret, addicionalment se cediran a empreses del grup NOEL, mantenint la finalitat definida. A part de les excepcions detallades amb anterioritat, les dades no seran cedides a tercers excepte requeriment judicial o de les forces i cossos de seguretat de l’Estat.

Les dades recollides es conservaran mentre es tingui el consentiment i les dades siguin necessàries per complir amb la finalitat definida i sempre que siguin necessàries per complir amb la legislació vigent.

En cas de no facilitar les dades sol·licitades, NOEL no podrà enviar-li les promocions especificades ni remetre-li cap comunicació que sigui del seu interès.

8. Gestió de clients i proveïdors

La finalitat del tractament és la gestió de la relació amb els clients i proveïdors de NOEL, emparat per l’execució del contracte de prestació de productes o serveis del qual forma part, com a client. Així mateix, el tractament de les dades de contacte professionals, com les que es troben al correu electrònic o a la targeta de visita, s’empara en l’interès legítim per mantenir el contacte professional amb els interessats.

Les dades demanades podran ser cedides a tercers col·laboradors de NOEL, sempre de forma justificada i delimitada a la finalitat prèviament definida, dins de la prestació de productes o serveis acordada.

Les dades recollides es conservaran mentre hi hagi un interès mutu i es mantingui la relació contractual, i sempre que siguin necessàries per complir amb la legislació vigent.

NOEL Alimentaria

NOEL Alimentaria