Sostenibilitat

COMPROMESOS AMB EL BENESTAR ANIMAL

A Noel ens preocupem pel benestar animal, la integritat i la traçabilitat a tota la cadena alimentària. Per això, hem adoptat mesures específiques de manera voluntària que excedeixen els requeriments legals. A més, els sistemes de control i les auditories externes s’implementen al llarg de tot el procés.