NOEL

Política de privadesa

NOEL Alimentària SAU (en endavant, «NOEL»), empresa compromesa amb el compliment de les lleis i regulacions per mantenir la privadesa de les dades dels seus clients, compleix íntegrament la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
En conseqüència, ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l’objecte d’evitar-ne, en la mesura que pugui i sempre segons l’estat de la tècnica, l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat a les dades.

1.   Objecte

A través del lloc web www.noel.es, i de totes les pàgines web que l’integren (en endavant, «lloc web»), és possible que l’usuari accedeixi a continguts i serveis oferts per NOEL que, per funcionar, requereixin la interacció amb l’usuari i la introducció de dades de caràcter personal. Aquesta política descriu el tractament i l’adequació a la legislació vigent per part de NOEL per garantir la privadesa en el tractament de les dades personals dels usuaris que accedeixen al lloc web (en endavant, «usuaris»).

2. Dades recopilades

D’acord amb l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, s’informa els usuaris que les dades recopilades en el lloc web, a través de formularis de contacte o de qualsevol altre mitjà susceptible de ser utilitzat per recopilar o gestionar dades personals dels usuaris, seran tractades per part de NOEL Alimentària, SAU (en endavant, «NOEL»), com a responsable d’aquestes.

Els tractaments de dades personals es realitzaran segons els principis de transparència, limitació de la finalitat, minimització de dades, exactitud, integritat i confidencialitat, així com respectant la resta d’obligacions i garanties establertes en l’esmentat Reglament.

3. Comunicació de dades

NOEL no comunica, cedeix ni ven les dades personals dels usuaris a tercers, excepte per imperatiu legal, o de manera anònima o agregada, i segons s’estipula per a cada supòsit en què es recopilen les dades personals (per exemple, galetes de tercers).

Tot i això, per dur a terme determinades funcions necessàries per a la prestació de servei, les vostres dades poden ser tractades per tercers que actuaran com a encarregats del tractament i que estaran obligats contractualment a complir les seves obligacions legals d’encarregat del tractament, a mantenir la confidencialitat i el secret de la informació.

4. Política de Galetes

NOEL utilitza galetes pròpies i de tercers per oferir una experiència personalitzada als seus usuaris i amb la voluntat de millorar els seus serveis adaptant-los als hàbits i les necessitats identificades mitjançant tècniques d’anàlisi estadística. Podeu consultar aquesta informació, en detall, a la Política de galetes.

5. Drets i obligacions dels usuaris

L’usuari reconeix i certifica que les dades proporcionades són verídiques i que disposa de la potestat necessària per comunicar-les a NOEL. Així mateix, es compromet a notificar a NOEL qualsevol modificació en les seves dades personals.

Es podran exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, així com el dret a la portabilitat de les dades, mitjançant un escrit dirigit a NOEL a l’adreça electrònica rgpd@noel.es, adjuntant una còpia del DNI o un altre document d’identificació equivalent.

En cas de considerar que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent, podreu presentar una reclamació davant l’autoritat de control a www.aepd.es.

6. Servei d’atenció a l’usuari

La finalitat del tractament és atendre les consultes que es rebin a través dels diferents mitjans de comunicació facilitats per NOEL, emparat pel consentiment. Aquest consentiment es pot retirar en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament previ a la seva retirada.

Les dades no seran cedides a tercers excepte requeriment judicial o de les forces i cossos de seguretat de l’estat.

Les dades recollides es conservaran DEFINIR PERÍODE, així com sempre que siguin necessàries per complir la legislació vigent.

En cas de no autoritzar o acceptar els presents termes, no serà possible atendre la vostra petició o consulta.

7. Promocions i comunicacions comercials

La finalitat del tractament és la gestió de promocions i l’enviament de comunicacions comercials sobre productes de NOEL, emparat pel consentiment donat en aquest document. Aquest consentiment pot ser revocat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament previ a la seva retirada, mitjançant qualsevol dels mètodes de contacte disponibles detallats en l’apartat de drets i obligacions dels usuaris, i també a través de l’enllaç que s’inclou en cada comunicació.

Únicament es donarà accés a les dades a tercers encarregats de col·laborar amb NOEL en qualitat de proveïdor de serveis de màrqueting. En cas que es concedeixi el consentiment concret, addicionalment se cediran a empreses del grup NOEL mantenint la finalitat definida. A banda de les excepcions detallades amb anterioritat, les dades no seran cedides a tercers excepte requeriment judicial o de les forces i cossos de seguretat de l’estat.

Les dades recollides es conservaran mentre es disposi del consentiment i les dades siguin necessàries per complir amb la finalitat definida, així com sempre que siguin necessàries per complir amb la legislació vigent.

En cas de no facilitar les dades sol·licitades, NOEL no us podrà enviar les promocions especificades, ni remetre-us cap comunicació del vostre interès.

8. Gestió de clients i proveïdors

La finalitat del tractament és la gestió de la relació amb clients i proveïdors de NOEL, emparat per l’execució del contracte de prestació de productes o serveis en què, com a client, sou part. Així mateix, el tractament de les dades de contacte professionals, com les que es troben en el correu electrònic o la targeta de visita, s’empara en l’interès legítim per mantenir el contacte professional amb els interessats.

Les dades recollides podran ser cedides a tercers col·laboradors de NOEL, sempre de manera justificada i delimitada a la finalitat prèviament definida, dins de la prestació de productes o serveis acordada.

Les dades recollides es conservaran mentre hi hagi un interès mutu i es mantingui la relació contractual, així com sempre que siguin necessàries per complir amb la legislació vigent.

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!

NOEL Alimentaria