NOEL

News

QUALIPROT. Avaluació de la qualitat proteica de noves fonts de proteïna alternativa emergents. Ajuts a Iniciatives de Reforç de la Competitivitat per a Projectes de Clústers 2022.

dijous, 26 octubre 2023

QUALIPROT. Avaluació de la qualitat proteica de noves fonts de proteïna alternativa emergents.

Ajuts a Iniciatives de Reforç de la Competitivitat per a Projectes de Clústers 2022.

Línia 1: Ajuts per a PROJECTES DE REFORÇ COMPETITIU EMPRESARIAL.

Descripció del projecte:

La transició proteica és la substitució del consum de proteïna animal per proteïna alternativa, terme que engloba totes aquelles fonts basades en vegetals, algues i fongs, insectes o carn cultivada. Un dels buits actuals més rellevants de la transició proteica és el seu impacte sobre la salut dels consumidors, sobretot en aquelles etapes de la vida que requereixen d’una aportació proteica de qualitat, com el creixement o l’envelliment. Les proteïnes alternatives són en realitat extractes rics en proteïnes que poden obtenir-se de diferents fonts. La gran variabilitat en la seva composició, derivada dels processos d’obtenció i de la mateixa font original impossibiliten, a priori, conèixer la qualitat nutricional del producte resultant.

En aquest context de convivència proteica, on productes carnis i productes no carnis conviuen en el mercat i els consumidors han de triar, els beneficis nutricionals i de salut de les noves fonts de proteïna, o alternatives proteiques, cal que siguin evidenciades a través d’estudis científics rigorosos que demostrin la qualitat de la proteïna, el seu valor nutricional i els beneficis derivats del seu consum crònic.

Objectiu:

El projecte té com a objectiu estudiar la qualitat proteica amb estudis validats científicament de les noves proteïnes emergents disponibles avui en dia en la indústria alimentaria per tal de donar resposta a la necessitat clau de la transició proteica.

També es preveu aconseguir els següents objectius tècnics:

 

Participants:

 

Pressupost:

Pressupost total aprovat Total Import d’ajut
77.420,24 € 53.511,89 €

 

Amb el suport de:

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!

NOEL Alimentaria