Red Solidaria de Bankia concedeix ajudes econòmiques a la Fundació A.Bosch

Red Solidaria és un projecte de Bankia que impulsa projectes que ajuden a transformar la realitat social i beneficien la nostra societat. Aquesta acció ha concedit ajudes econòmiques a la Fundació A. Bosch.

La Fundació A. Bosch destinarà l’ajuda al projecte “Modelo de predicción preoperatorio de la calidad del mesorrecto y de la afectación del margen circunferencial en el cáncer de recto” del Grup d’Investigació dirigit pel Dr. Josep Ordi Ros, desenvolupat en l’àmbit del Institut de Recerca de l’Hospital Vall d’hebrón.